aldus naar waarheid ingevuld

aldus naar waarheid ingevuld
aldus naar waarheid ingevuld{{/term}}
I hereby certify that the above information is correct to the best of my knowledge and belief

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”